תקנון אתר מרכז הבמה לכל הגולשים והפועלים באתר

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. 

 1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 2. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
 4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 6. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
 7. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
 8. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
 9. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 10. הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
 11. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר שנוצר דרך האתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.
 12. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 13. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
 14. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, “באנרים” או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד. כנ”ל לגבי כתבות תוכן שמופיעות באתר מתפרסמות על אחריות הכותבים. הנהלת האתר תדאג ככל שתוכל שהחומר יותאם לאופיו הנקי של האתר.
 15. הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 16. כל דין ודברים שיהיה קשור לשימוש באתר ידון על פי דין תורה בבי”ד או בבוררות כפי שיקבע ע”י הנהלת האתר.
 17. המשתמשים מחוייבים לדווח על כל העסקאות שנעשות דרך האתר ע”י שליחת הודעה, או במענה לפנית נציג האתר.
 18. סגירת עסקה דרך האתר פירושה שליחת הודעה דרך האתר לבעל התוכנית/המוצר, או שימוש בתכני האתר לקבלת מידע לפני סגירת עסקה, פעולה שבעקבותיה נסגרה עסקה. בין אם הפעולה בוצעה בטלפון או דרך מייל, או כל התקשרות אחרת, ע”י המשתמש באתר או ע”י שליחו.
 19. המשתמש מתחייב להשתמש באתר למטרה שלה הוא מיועד (חיבור בין מחפשי תוכניות לבעלי תוכניות תמורת דמי תיווך לבעלי האתר), ולא להשתמש באתר לקבלת מידע כדי להעבירו לאחרים, ולגרום לסגירת עסקאות תיווך שלא ע”י האתר, גם ללא קבלת שכר.
 20. האתר מיועד לציבור חרדי, והמשתמש בו מתחייב להשתמש באופן המתאים לאופיו.
 21. האתר מיועד לנשים ולגברים, אך ישנם תכנים שמיועדים לנשים בלבד, מטעמי צניעות, המשתמש מתחייב לפעול לפני כלל זה.

נספח למפרסם:

 1. אני מאשר כי אני הבעלים/האחראי על התוכנית/ההרצאה ומורשה לסחור בתכנית זו, כל תביעה אם תהיה על הבעלות לא תושת על האתר, ואין על בעלי האתר או על נציגיו שום אחריות להחזיר כספים שניגבו לפי התקנון בעקבות תביעות מסוג זה.
 2. תכנית השייכת לחברה/מוסד וכדומה, הנני מאשר כי אני מוסמך מטעם החברה/המוסד לסחור בתוכנית המתפרסמת, ואני איש הקשר שאחראי (ערב) לכל התקנון. (אא”כ החברה החליפה איש קשר)
 3. ידוע ומוסכם שאין לאתר מרכז הבמה שום אחריות על גביית הכסף עבור התוכנית/ההרצאה מהמזמינים, וכן על מהימנות השוכרים ומטרתם שימושם, או כל נזק אחר כגון העתקת התוכנית. מאידך אם יוכח שהשוכר לא שילם עבור התוכנית, המפרסם יהיה פטור מלשלם את דמי התיווך על אותה עסקה.
 4. המפרסם מתחייב לשלם דמי תיווך על כל עסקה שתבוצע דרך האתר, כפי שנקבע בהסכם מפורט בינו לבין מרכז הבמה.
 5. במידה והאתר יתן שירות אכסון ושליחת סרטים דרך המייל וכדומה, השירות יוצע בתשלום כפי שיסוכם בהסכם פרטי.

 

נספח לשוכר/מזמין

 

 1. האתר משמש לפלטפורמת תיווך בלבד ולא יהיו לי שום תביעות או טענות בקשר למוצר שהזמנתי דרך האתר, בין תקלות טכניות או שלא עמד בציפיות, וכן אם הוטעיתי מהפרסומות באתר.
 2. האתר ייתן הנחות או הטבות כפי שיפורסמו, ובכל אופן שמורה הזכות לאתר לבטל או לשנות את ההטבות.